Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи

Техническо обслужване - поддържане и сервиз на пожарогасителни системи

Фирмата има дългогодишен опит в изграждането и поддръжката на пожарогасителни и пожароизвестителни инсталации като предлага богат асортимент от услуги съгласно най-новите тенденции и стандарти на пазара в тази област.

Фирма “ТИМЕКС ГРУП” ЕООД притежава свидетелство N 199/14.06.2012 г. от Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР във връзка с чл. 91е, ал.2, т. 1-4 от ЗМВР за поддържане и  обслужване на пожарогасителни системи на територията на Р. България.

Ние предлагаме абонаментна техническа подръжка и сервиз на всички видове пожарогасителни системи, като покриваме следните стандарти за поддръжка:

1. За автоматичните спринклерни инсталации - т. 20 от БДС EN 12845:2006 - "Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане"

2. За стационарните пожарогасителни системи с прах - БДС EN 12416-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане" 

3. За стационарните пожарогасителни инсталации с газообразни вещества - БДС EN 15004-1 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 1: Проектиране, монтиране и поддържане (ISO 14520-1:2006, с изменения)"

4. За стационарните пожарогасителни инсталации с пяна - БДС EN 13565-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане"

5. За стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли - СД CEN/TR 15276-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане"

6. За стационарните пожарогасителни инсталации с разпръсната струя вода - СД CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане"

Дружеството разполага с висококвалифициран персонал, екипи за технически монтаж и профилактика, преминали специализирани курсове за проектиране, инсталиране и подръжка на пожароизвестителни и пожарогасителни системи.