Поддържане и обслужване на системи за техническа охрана

Техническо обслужване - поддържане и сервиз на системи за техническа охрана

Фирмата има дългогодишен опит в изграждането и поддръжката на системи за техническа охрана.Ние предлагаме абонаментна техническа подръжка и сервиз на следните системи за техническа охрана:

Сигнално охранителни системи:

24/7/365 - Пълен инженеринг и поддръжка на изградените системи в обекта, време за реакция до 4 часа.

Системи за контрол на достъпа:

24/7/365 - Поддръжка на всички възли на системата, оттдаличен мониторинг, обучение, backup на целия обем база данни /възможност и на наш сървър/, цялостна поддръжка на комютърни конфигурации използвани от системата. Бърза доставка на неограничен на брой модули за идентификация /пластмасови карти, смарт карти, тагове и др./, печат, персонализация и дизайн на карти за достъп.

Системи за видеоконтрол:

24/7/365 - Поддръжка на всички възли на системата, оттдаличен мониторинг, обучение, backup на целия обем база данни /възможност и на наш сървър/, цялостна поддръжка на комютърни конфигурации използвани от системата. Време за реакция до 4 часа.

 

Дружеството разполага с висококвалифициран персонал, екипи за технически монтаж и профилактика, преминали специализирани курсове за проектиране, инсталиране и подръжка на системи за техническа охрана.