Интегрирани системи

 Интегрирани системи за сигурност и безопасност - проектиране, узаконяване, изграждане

BMS1Интегрираните системи предоставят на потребителите възможността да управляват всички системи за сигурност и безопасност от една платформа като наблюдава състоянието на всяка от тях от единен контролен център. За реализирането им се използва съществуващата IT инфраструктура на обекта, като по този начин могат да бъдат конфигурирани за отдалечено наблюдение и управление от компютър през локалната или глобалната мрежа. Това означава, че всяка от системите работейки в една мрежа, ще бъде реализирана за взаимодействие с останалите. Например, системата за охрана може да бъде активирана или деактивирата при настъпване на събитие от системата за контрол на достъп, алармен сигнал за пожар от пожароизвестителната централа може да блокира достъпа до застрашените помещения, сигнал от охранителната система може автоматично да стартира запис или да увеличи скоростта и качеството на запис на системата за видеонаблюдение за съответната зона и т.н.

Клиентите могат да получават справки, с които да бъдат уведомявани за действието на системата. Справките могат да бъдат изпращани чрез съобщения на имейл или мобилен телефон. Също така отдалеченият контрол дава възможност на оторизирани потребители, които се намират в различни части на сградата или извън нея да наблюдават охраняваните зони в реално време. Системата притежава гъвкавост относно позиционирането на периферните устройства, което позволява лесно да бъде разширена с допълнителни устройства и функции на по-късен етап.

Основни особености на платформата Axxon Intellect Enterprise

Платформата Axxon Intellect Enterprise Интелект ви предоставя всички възможности за създаване на ефективна система за сигурност. Въплатила в себе си най-новите отраслови тенденции, тази платформа се явява съвършенния инструмент за обезпечаване на надежден контрол, оптимизация на работата на службата по сигурност, намаляване на разходите и решения за много други задачи.

Съчетанието на осем ключови особености прави Axxon Intellect продукт, който има уникална ценност за потребителите.

Универсален. Axxon Intellect обединява комплексна видеоаналитика и възможност за гъвкаво прорамиране на събитийни реакции. Поддръжката на приемане на решения позволява да се въведе ново ниво на качеството на работа на службите по сигурността.

Опростен и гъвкав – оператор на системата може да бъде даже човек, който няма много познания за компютрите. Интуитивно разбираемия интефрейс позволява бързо да се навлезе в работния процес, а която и да е функция е достъпна с няколко клика на мишката.

Мащабируем – Axxon Intellect оптимално подхожда за непрекъсната работа в голяма разпределителна структура. Тези свойства позволяват създаването на основата на Axxon Intellect сложни и ефективни системи за сигурност.

Интелигентен -Интелигентната интерпретация на данни и събития, в съчетание с бърза, автоматична реакция на каквото и да е тревожно събитие, означава, че получавате по-високо, по-надеждно ниво на сигурност за вашия бизнес.

Рентабилен - Axxon Intellect дава на потребителя възможност да инвестира средства в система за сигурност постепенно, в съответствие с неговите потребности, във всеки един момент. И да бъде винаги уверен в това, че първоначалните инвестиции се съхраняват при необходимост да се разшири системата.

Модулно и промишленно ориентиран - Axxon Intellect се състои от програмни модули, отговарящи за управлението на оборудването и реализацията на различни функции. Ноборът от модули се определя в съответствие с поставените задачи, което позволява икономии при създаване на решенията. Впоследтвие, функционалността на решенията може да бъде разширена.

Надежден и отлично работещ - Axxon Intellect Enterprise гарантира, че с качеството и производителността, никога не се правят компромиси - дори и в инсталации с десетки хиляди камери в една мрежа, или в среда с тежки условия.