Проектиране и узаконяване на пожарогасителни системи

Познаването и спазването на нормите и стандартите при проектиране на пожарогасителни системи гарантира за надежността и правилната функционалност

Read More Read More

Проектиране и узаконяване на пожароизвестителни системи

Проектиране на различни по мащаб системи за пожароизвестяване

Read More Read More

Проектиране на публично - оповестителни системи

Изисквания и насоки за проектирането, съобразно стандарти БДС EN60849 и БДС EN54

Read More Read More