Поддържане и обслужване на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина

Абонаментно техническо поддържане и ремонт на вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина

Read More Read More

Поддържане и обслужване на пожарогасителни системи

Абонаментно техническо поддържане и обслужване на пожарогасителни системи

Read More Read More

Поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи

Абонаментно техническо поддържане и обслужване на пожароизвестителни системи

Read More Read More

Поддържане и обслужване на системи за техническа охрана

Абонаментно техническо поддържане и обслужване на системи за техническа охрана

Read More Read More

Проектиране и узаконяване на пожарогасителни системи

Познаването и спазването на нормите и стандартите при проектиране на пожарогасителни системи гарантира за надежността и правилната функционалност

Read More Read More

Проектиране и узаконяване на пожароизвестителни системи

Проектиране на различни по мащаб системи за пожароизвестяване

Read More Read More

Проектиране на публично - оповестителни системи

Изисквания и насоки за проектирането, съобразно стандарти БДС EN60849 и БДС EN54

Read More Read More

Техническо обслужване и сервиз на пожарогасители

проверка, ремонт и зареждане на всички видове носими и возими пожарогасители

Read More Read More