Системи за видеонаблюдение

Системи за видеонаблюдение - проектиране, инсталиране, поддръжка

Видеонаблюдението е основен елемент от съвременните комплексни системи за сигурност. Системите, които проектираме и изграждаме поддържат аналогова, хибридна и IP технологии за запис и наблюдение. Реализирани са с помощта на специализиран софтуер за мониторинг и настройка, няколко вида видеорекордерa за запис и съхранение на видеоинформацията и многообразие от камери - цветни или черно-бели, за външен или вътрешен монтаж, за дневно или нощно наблюдение, с PTZ контрол за движещи се обекти или превозни средства, корпусни или куполни, вандалоустойчиви и др.

Основни характеристики на системите за видеонаблюдение

  • Висока скорост на запис, при което дори и най-малките детайли от бързо движещи се обекти са ясно различими
  • Предаване на изображения без забавяне и накъсване на картината с помощта на висококачествени мегапикселови IP камери
  • Оптимизиран режим на запис в зависимост от нуждите на конкретното приложение, например запис само при регистриране на движение, при активиране на аларма или по предварително зададени времеви разписания
  • Дефиниране на специална област от обхвата на камерите  - позволява автоматично да се увеличава скоростта и качеството на запис при наличие на движение в тази област
  • Възможност отделни камери или група от камери да бъдат индивидуално настроени за запис по зададен времеви план и да се създават сложни времеви разписания за продължителен период от време
  • Бързо намиране на желаната информация по няколко критерия - дата и час, конкретно събитие, отделна камера или група от камери
  • Дефиниране на зона от обекта на наблюдение с възможност за визуализация на записите само от тази зона и др.
  • Наблюдение от разстояние през LAN и WAN от оторизирани потребители
  • Надеждна периметрова видеоохрана на обекти с висока защита срещу проникване

Качество и надеждност на изградените инсталации

Изградениет от нашата фирма инсталации са съобразени с всички действащи в страната нормативни документи. Използваното оборудване е производство на водещия световни производители и е сертифицирано от международно признати организации. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти.