Системи за сигурност

Сигнално охранителни системи - проектиране, инсталиране, поддръжка

Системите за сигурност защитават вашите активи. Тяхната цел е да известят възможно най-ранно за всяка външна намеса и в същото време да я забавят или осуетят. За да бъде ефективна една система тя се нуждае от правилно планиране, и интегриране с всички инсталации в охраняваният обект. 

Предлагаме специфични решения за охрана на периметър, защитени помещения, каси, банкомати и много други.
Всички решения подлежат на централизация и могта да се интегрират с другите предлагани от нас системи.

Качество и надеждност на изградените инсталации

Изградениет от нашата фирма инсталации са съобразени с всички действащи в страната нормативни документи. Използваното оборудване е производство на водещия световни производители и е сертифицирано от международно признати организации. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти.