Система за гласово оповестяване TOA Corporation

Оповестителни системи за евакуация при пожар

Оповестителни системи сертифицирани по европейския стандарт EN 54.

- See more at: http://proaudio-toa.bg/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-TOA-V%D0%9C-3000#sthash.YVQSWFqE.dpuf
- See more at: http://proaudio-toa.bg/%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0-TOA-V%D0%9C-3000#sthash.YVQSWFqE.dpuf

Цифровата оповестителна система на ТОА VM-3000 и принадлежащите й продукти са предназначени за излъчване на спешни съобщения в случай на пожар или авария,  с цифрова обработка , постоянен мониторинг и пълно цифрово смесване на звука за осигуряване на фонов звук и общи съобщения с високо качество. Системата може да бъде управлявана чрез LCD дисплея на предния панел. Оперативната гъвкавост се осигурява със специализиран софтуер за създаване и запазване на настройки, и от допълнителната възможност за ъплоудване на конфигурационен файл по локалната мрежа. Вградените възможности, отличната надеждност и гъвкавост превръщат VM-3000 във високоефективна оповестителна система за гласова евакуация и фоново озвучаване за търговски центрове,хотели, спортни комплекси от среден клас.

Характеристики на оповестителната системата

 • 4 микрофонни / линейни входа
 • 2 входа за фонова музика
 • Възможност за включване до 4 - пожарни/отдалечени микрофона (2 пожарни микрофона максимално)
 • 60 изхода за зониране (по 6 зони на усилвател)
 • Индивидуална настройка на силата на звука за всяка зона
 • Цифров аудиопроцесор и управление
 • Напълно цифровизирано аудиомиксиране (DSP)
 • Предварително записани висококачествени съобщения
 • Интуитивна настройка с възможност за запазване на различни конфигурационни файлове
 • Специализиран мониторинг на зоните, приоритетите, диагностика
 • LCD дисплей, с информация за текущото състояние и настройкиа на компонентите на системата

Функция за аварийно оповестяване при пожар

 • Постоянен мониторинг на оповестяването без прекъсване на фоновата музика или общите съобщения излъчвани по телефония
 • Пълна диагностика и индикация на възникали неизправности
 • Възможност за отдалечен мониторинг, чрез дневника на събитията – база данни до 10000 събития, по локална мрежа
 • Вграден и отдалечен пожарни микрофони за излъчване на аварйно съобщение
 • Предварително записани гласови съобщения за извънредна ситуация
 • 2 типа гласови сообщения: за възникване на извънредна ситуация и за евакуация - Телефонен пейджинг
 • 2 интерфейсни линии за отдалечени микрофони
 • Пейджинг (за всички зони / по групи / индивидуално)
 • 2 - канално оповестяване при използване на външен усилвател (за съобщения и фонова музика)
Оповестителни системи сертифицирани по европейския стандарт EN 54. Системата е мрежово базирана и това я прави лесно интегруема и надградима в много големи обекти с няколко отделни сгради. Оповестителната система се управлява от централизиран контрол и има възможност компонентите й да са разположени в отдалечени един от друг подобекти. Гласовото оповестяване при евакуация се осъществява чрез излъчване на до 4 различни съобшения като при нормални обстоятелства се излъчва фонов звук. ТОА SX-2000 e отлично, гъвкаво и ефективно решение, отговарящо на изискванията поставени от Наредба Iz-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. - See more at: http://proaudio-toa.bg/#sthash.C2cPEMQJ.dpuf
Оповестителни системи сертифицирани по европейския стандарт EN 54. Системата е мрежово базирана и това я прави лесно интегруема и надградима в много големи обекти с няколко отделни сгради. Оповестителната система се управлява от централизиран контрол и има възможност компонентите й да са разположени в отдалечени един от друг подобекти. Гласовото оповестяване при евакуация се осъществява чрез излъчване на до 4 различни съобшения като при нормални обстоятелства се излъчва фонов звук. ТОА SX-2000 e отлично, гъвкаво и ефективно решение, отговарящо на изискванията поставени от Наредба Iz-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. - See more at: http://proaudio-toa.bg/#sthash.C2cPEMQJ.dpuf
Оповестителни системи сертифицирани по европейския стандарт EN 54. Системата е мрежово базирана и това я прави лесно интегруема и надградима в много големи обекти с няколко отделни сгради. Оповестителната система се управлява от централизиран контрол и има възможност компонентите й да са разположени в отдалечени един от друг подобекти. Гласовото оповестяване при евакуация се осъществява чрез излъчване на до 4 различни съобшения като при нормални обстоятелства се излъчва фонов звук. ТОА SX-2000 e отлично, гъвкаво и ефективно решение, отговарящо на изискванията поставени от Наредба Iz-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. - See more at: http://proaudio-toa.bg/#sthash.C2cPEMQJ.dpuf
Оповестителни системи сертифицирани по европейския стандарт EN 54. Системата е мрежово базирана и това я прави лесно интегруема и надградима в много големи обекти с няколко отделни сгради. Оповестителната система се управлява от централизиран контрол и има възможност компонентите й да са разположени в отдалечени един от друг подобекти. Гласовото оповестяване при евакуация се осъществява чрез излъчване на до 4 различни съобшения като при нормални обстоятелства се излъчва фонов звук. ТОА SX-2000 e отлично, гъвкаво и ефективно решение, отговарящо на изискванията поставени от Наредба Iz-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. - See more at: http://proaudio-toa.bg/#sthash.C2cPEMQJ.dpuf
Оповестителни системи сертифицирани по европейския стандарт EN 54. Системата е мрежово базирана и това я прави лесно интегруема и надградима в много големи обекти с няколко отделни сгради. Оповестителната система се управлява от централизиран контрол и има възможност компонентите й да са разположени в отдалечени един от друг подобекти. Гласовото оповестяване при евакуация се осъществява чрез излъчване на до 4 различни съобшения като при нормални обстоятелства се излъчва фонов звук. ТОА SX-2000 e отлично, гъвкаво и ефективно решение, отговарящо на изискванията поставени от Наредба Iz-1971 за строително – технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар. - See more at: http://proaudio-toa.bg/#sthash.C2cPEMQJ.dpuf

 

Медия

Сваляне на прикачените файлове: