Система за гласово оповестяване Firevac Hochiki

Система за гласово оповестяване от Hochiki

Firevac е съвременна система за гласово оповестяване и евакуация на Hochiki. Състои се от основен контролен панел (master panel) и второстепенен панел (slave) всеки с по две наблюдавани линии за високоговорители с максимална мощност 60 W, микрофон за спешно оповестяване и високоговорители.

В основния панел се съдържа карта с памет, в която са записани гласови оповестителни съобщения. Възможно е добавянето на до 10 второстепенни панела към един основен. Всеки основен панел поддържа:

три балансирани входа за аудио съобщения, микрофон за спешни случаи, микрофон за локално оповестяване и за фонова музика;

Интерфейс към конвенционална пожароизвестителна централа, също така интерфейс към ESP кръг посредством CHQ-DRC модул

Висококачествени цифрово записани съобщения за Евакуация, Аларма и Тест

Смесител с приоритет на входовете

Импулсно захранване със зярадно устройство, отговарящо на стандарта EN54-4

2 броя 12 V/7Ah акумулатори, осигуряващи 24 часа в покой и 30 мин. в състояние на оповестяване;

Приоритетът на аудио входовете е в следният низходящ ред:

  1. Микрофон за спешни случаи
  2. Цифрово записани гласови съобщения
  3. Микрофон за оповестяване
  4. Фонова музика

Интерфейсът към пожароизвестителна система се осъществява в основния панел чрез три поляризирани и оптоизолирани входа за активиране на записаните гласови съобщения (Евакуация, Аларма, Тест) и един изход (Повреда).

Мониторинг

За да отговори на изискванията на Британските и Европейски стандарти за сигурност, всички високоговорителни линии, захранващи устройства, батерии, микрофони и модул за цифрово записани съобщения са наблюдавани за къси съединения, разряд, прекъсвания и повредени данни. Некритичните входове, като входа за оповестяване и фонова музика, не се наблюдават и при прекъсване на захранването автоматично се изключват, за да се запази заряда на батерията.

Избор на цифрови съобщения

Всички цифрови съобщения са записани в МР3 формат на наблюдавана неизтриваема карта за памет, която се включва директно към основната платка. Изборът на съобщенията, които да се излъчват, може да бъде направен чрез вътрешни връзки.

Няма ограничение на броя основни панели, като микрофонът за спешност може да бъде свързан последователно към максимум 10 основни панела.