Система за гласово оповестяване BOSH

Plena Voice Alarm 3.0, следващата стъпка в гласовата алармена система Plena

С над 8000 инсталирани системи по света гласовата алармена система Plena е най-доброто решение за публично-оповестителни и гласови алармени системи в малки и средни предприятия. С версия 3.0 на гласовата алармена система Plena Bosch гарантира пълно съответствие с EN 54, разширено зониране, съвместимост с Windows и онлайн дизайн на системи.

С версия 3.0 на Plena Voice Alarm Bosch ensures гарантира пълно съответствие с EN54-16 и ISO 7240-16 за разширен брой от 120 зони. И освен че предлага изцяло съвместима система на крайния потребител, консултант и компания за монтаж, гласовата алармена система Plena може вече да се конфигурира от най-новите компютри с Windows и се предлага онлайн софтуер, позволяващ опростен дизайн на системи.

Гамата на публично-оповестителна и гласова алармена система Plena е идеално решение за системи за евакуация, съобщения и фонова музика за разнообразни местоположения, като училища, хотели, търговски центрове, заводи, офиси и подобни приложения, където обществената безопасност е от съществено значение.

Инструмент за дизайн на системи помага да се поддържа и процеса преди продажбата и да се определи необходимата гласова алармена система Plena.

Създадена като разнообразно решение, публично-оповестителната и гласова алармена система Plena се отличава със самостоятелна концепция "plug-and-play", която е лесна за настройка и контрол. За гъвкав контрол на системата панелите на дистанционното управление дублират потребителския интерфейс на публично-оповестителната и гласова алармена система Plena.

Базиран на гласов контролер на аларми Plena, той може да се справи с до 6 зони с вграден мениджър на съобщения, микрофон за спешни случаи и вграден 240 W усилвател.

Когато свързвате лесните за инсталиране 6-зонови маршрутизатори към гласовата аларма Plena броят на зоните се разширява до капацитет със 120 зони. Мощността на зоната се разпространява свободно на зона и може да бъде над 1000 вата на маршрутизатор (или 6 зони).

В допълнение 8 станции за разговори с 32 клавиатури с програмируеми бутони за станции за разговори могат да бъдат взаимосвързани за маршрутизация на съобщението. Могат да се добавят допълнителни усилватели Plena, за да се създадат двуканални системи.

Гарантирайки първокласна превенция и мерки за сигурност, продуктите Plena за гласови аларми за публично оповестяване отговарят на всички строги изисквания за функционалност и производителност за архивиране за сертификати EN 54-16, ISO 7240-16 и EN 60849, международните стандарти за гласови аларми. Това включва система за надзор, резервно превключване на усилвател, наблюдение на линията на високоговорител, вграден мениджър на съобщения и всеобхватен контрол и индикатори за предния панел.

 

Медия