Система за гласово оповестяване Firevac Hochiki

 Firevac е съвременна система за гласово оповестяване и евакуация на Hochiki

Read More Read More

Система за гласово оповестяване TOA Corporation

Оповестителни системи сертифицирани по европейския стандарт EN 54.

Read More Read More

Система за гласово оповестяване BOSH

С версия 3.0 на Plena Voice Alarm Bosch ensures гарантира пълно съответствие с EN54-16 и ISO 7240-16 за разширен брой от 120 зони.

Read More Read More

Bluebox

This is the "bluebox" module suffix and adds a blue wrap to the module.

tabbed blue

This is the "tabbedblue" module suffix and adds a title box and bottom border style.