Безжични пожароизвестителни системи

Безжични пожароизвестителни системи

П

рез последните години се наблюдава стабилен ръст в продажбите на безжични системи за сигурност, в това число и безжични системи за пожароизвестяване. Можем да отбележим няколко фактора, които допринасят за развитието на тази тенденция. На първо място заслужава да се обърне внимание на факта, че при тях се изразходва по-малко време за проектиране на системата за конкретния обект. Безжичните системи имат и друго предимство - намаляване на времето за монтаж. Следващ фактор е общата стойност на оборудването – безжичните радио контролни панели и радио датчици като цена са сравними с жични решения за големи или средни обекти, а в малки зони са по-евтини от тях. Друго качество е надеждността на системата. Това е особено важно, когато става въпрос за пожароизвестяване и системи за предупреждение. Известно е, че по време на разрастване на пожар кабелите са обект на непосредствена заплаха от повреда. В такива случаи може да се наруши управлението на евакуация. Безжичните пренос на данни и контрол на команди не са предмет на този риск. Друг важен фактор, в полза на безжичните системи за пожароизвестяване е, че позволяват обслужване на отдалечени обекти.

Със своята максимална гъвкавост и надеждност, безжичните пожароизвестителни системи са изключително подходящи за места, в които окабеляването е невъзможно или нежелано поради строителни, архитектурни или естетическите причини. Това са например исторически сгради и музеи, промишлени сгради с променящо се предназначение или временни изложбени помещения. Използването на безжичната технология е приложимо и в помещения, които са заети почти непрекъснато, като например хотелски стаи или офиси, където времето за  инсталиране и поддръжка на системата трябва да е максимално кратко.