Пожарогасителни контролни панели

Контролни панели за управление и индикация на системи за обемно гасене

Серията контролни панели Ex-3000 отговарят на строгите критерии необходими за гасителни панели използвани за гасене на обитаеми зони. Ex-3000 отговаря на БДС EN 12094 (Част 1: Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталациите за гасене с газообразни вещества.) и БДС EN 54 (Част 2: Устройства за управление и индикация и Част 4: Токозахранващи устройства).

Предлагайки гъвкавост в проектирането и работата, Ex-3001 е идеален за ползване в гасителни системи за: сървърни помещения, високо технологични военни системи, електронно изчислителни центрове за обработка на данни, медицински съоръжения, музеи, телекомуникационни помещения. Фактически, всеки район където качеството на изпълнение и надежноста са от първостепенно значение.

Техническа спецификация:

 • Отговарят на стандарт EN54 част 2 и 4, БДС EN 12094-1
 • Пожароизвестителни линии: 3
 • Пожарогасителен изход: 1
 • Вграден ръчен активатор (бутон)
 • Backlit графичен дисплей 240х64 за лесно управление и инсталиране
 • Навигационни бутони за лесен достъп до менюто
 • Бързи клавиши (Тишина, Нулиране, Евакуация, Разузнаване)
 • RS485 интерфейс за връзка за повторител (поддържа до 7 дистанционни повторителя)
 • RS232 интерфейс за връзка компютър (качване/сваляне на данни чрез РС)
 • Ключ за превключване на автоматичен и ръчен режим
 • Памет 1000 събитие
 • Лесен за инсталиране, обслужване и поддръжка

 

 

Advanced1