Печат на тази страница
Линейна термична детекция

Линейна термична детекция

 Линейната термична детекция

Линейната термична детекция осигурява ранно идентифициране на пожароопасни условия като прегряване на оборудване, кабелни трасета или затворени помещения.

Термочувствителните кабели са конвенционални топлинни детектори в линейна форма. Те засичат топлината във всяка една точка от дължината си и са проектирани да бъдат използвани, както в индустриални, така и в търговски приложения.
Термочувствителните кабели се използват в комбинация или вместо конвенционални детектори. Те са подходящи и за места, където инсталирането на конвенционална термична детекция е прекалено скъпо или трудно за инсталиране и поддръжка.

Предимства

 • Икономически целесъобразни;
 • Лесни за инсталиране;
 • Не е необходима поддръжка;
 • Могат да бъдат използвани във взривоопасни зони, запрашени и „сурови” външни условия до -40 °C.

Приложения

 • Кабелни трасета
 • Автомобили
 • Много етажни паркинги
 • Сламени покриви
 • Индустриални кухни
 • Складове
 • Съоръжения за рециклиране на отпадъци
 • Поточни линии за обработка
 • Опасни зони
 • Електро централи
 • Въглищни транспортьори
 • Кабелни тръби и тунели
 • Кораби
 • Машинни отделения