Линейна термична детекция

 Линейната термична детекция

Линейната термична детекция осигурява ранно идентифициране на пожароопасни условия като прегряване на оборудване, кабелни трасета или затворени помещения.

Термочувствителните кабели са конвенционални топлинни детектори в линейна форма. Те засичат топлината във всяка една точка от дължината си и са проектирани да бъдат използвани, както в индустриални, така и в търговски приложения.
Термочувствителните кабели се използват в комбинация или вместо конвенционални детектори. Те са подходящи и за места, където инсталирането на конвенционална термична детекция е прекалено скъпо или трудно за инсталиране и поддръжка.

Предимства

 • Икономически целесъобразни;
 • Лесни за инсталиране;
 • Не е необходима поддръжка;
 • Могат да бъдат използвани във взривоопасни зони, запрашени и „сурови” външни условия до -40 °C.

Приложения

 • Кабелни трасета
 • Автомобили
 • Много етажни паркинги
 • Сламени покриви
 • Индустриални кухни
 • Складове
 • Съоръжения за рециклиране на отпадъци
 • Поточни линии за обработка
 • Опасни зони
 • Електро централи
 • Въглищни транспортьори
 • Кабелни тръби и тунели
 • Кораби
 • Машинни отделения