Печат на тази страница
Инфрачервена димо оптична линейна детекция

Инфрачервена димо оптична линейна детекция

Инфрачервен димо оптичен лъчев детектор

beam

Инфрачервения линеен димен детектор се състои от се от предавател, излъчващ инфрачервен лъч и приемник. При наличие на пожар, детекторът се активира от разсейването на инфрачервения лъч, предизвикано от дима. Съвместим е с повечето съществуващи системи за пожароизвестяване. Подходящ е за обширни помещения с височини над стандартните, като складове, зали и др.

Покрива площ до 1500 м² и е с диапазон на работа от 5 до 100 м (разстоянието, на което се монтират предавателя и приемника). Разполага с функция за автоматична настойка на силата на сигнала и автоматична компенсация. Комплектова се с/без реле за механична блокировка при сигнал за Неизправност.

Предавателят и приемникът се доставят със задна кутия, даваща възможност за повърхностен или скрит монтаж. Конвенционалната линия не се прекъсва при демонтаж на детектора и това се осигурява чрез ценеров или „Шотки диод” метод.

Предимство на оптичните датчици е способността им да откриват т. нар. студени пожари, когато огънят не се е разгорял, но вече се наблюдава отделянето на дим.

 Инфрачервен димо оптичен лъчев детектор

  • Сертифициран съгласно изискванията на БДС EN54:12 - Пожароизвестителни системи. Част 12: Димни пожароизвестители линеен тип, използващи видим светлинен лъч.
  • Позволява включването на четири комплекта излъчвател/приемник към един контролер.
  • Всеки комплект излъчвател/приемник да има възможност за дистанционен моторизиран контрол на позиционирането.
  • Автоматична оптимизация на настройката на лъча.
  • Микропроцесорен контрол с вграден алгоритъм за балансиране на лъча при температурните и конструктивни отклонения на сградата.