Инфрачервена димо оптична линейна детекция

Инфрачервен димо оптичен лъчев детектор

beam

Инфрачервения линеен димен детектор се състои от се от предавател, излъчващ инфрачервен лъч и приемник. При наличие на пожар, детекторът се активира от разсейването на инфрачервения лъч, предизвикано от дима. Съвместим е с повечето съществуващи системи за пожароизвестяване. Подходящ е за обширни помещения с височини над стандартните, като складове, зали и др.

Покрива площ до 1500 м² и е с диапазон на работа от 5 до 100 м (разстоянието, на което се монтират предавателя и приемника). Разполага с функция за автоматична настойка на силата на сигнала и автоматична компенсация. Комплектова се с/без реле за механична блокировка при сигнал за Неизправност.

Предавателят и приемникът се доставят със задна кутия, даваща възможност за повърхностен или скрит монтаж. Конвенционалната линия не се прекъсва при демонтаж на детектора и това се осигурява чрез ценеров или „Шотки диод” метод.

Предимство на оптичните датчици е способността им да откриват т. нар. студени пожари, когато огънят не се е разгорял, но вече се наблюдава отделянето на дим.

 Инфрачервен димо оптичен лъчев детектор

  • Сертифициран съгласно изискванията на БДС EN54:12 - Пожароизвестителни системи. Част 12: Димни пожароизвестители линеен тип, използващи видим светлинен лъч.
  • Позволява включването на четири комплекта излъчвател/приемник към един контролер.
  • Всеки комплект излъчвател/приемник да има възможност за дистанционен моторизиран контрол на позиционирането.
  • Автоматична оптимизация на настройката на лъча.
  • Микропроцесорен контрол с вграден алгоритъм за балансиране на лъча при температурните и конструктивни отклонения на сградата.