Пожарогасене на професионални кухни

Пожарогасителна система за защита на професионални кухни

Добре познат е рискът от възникване на пожари в кухните. Без навременна защита, огънят може да се разпространи бързо в съседните помещения. За да се избегнат тези щети, Timex Group сигурява специално проектирана система за защина на всички възможни места в кухнята, където има риск от възпламеняване като филтри, въздуховоди,чадъри и различни кухненски уреди-фритюрници, грилове и др. Пожарогасителната система е проектирана според изискванията на NFPA 17A и е одобрена от LC,ULC и LPCB. Това е самостоятелна гасителна система, разработена за автоматично задействане и независима от външни източници на захранване. Нейните основни компоненти са:

Система за детекция на пожар:

nozzles and linkСистемата за оповестяване се състои от термични разтапящи връзки, механичен освобождаващ модул и стоманени въжета с макари. При нарастване на температурата се задействат разтапящите връзки, механичният освобождаващ модул получава сигнал по стоманените въжета и пневматично отваря и задейства бутилката с гасителното вещество.

 

Гасителен агент (вещество).

Веществото е разтвор на базата на Потасиев Ацетат с ниска киселинност, в бутилка с Азот под налягане 12 бара. Когато възникне възпламеняване, веществото се разпръсква от струйниците, добре разположени на потенциално рисковите места. Всички горещи и леснозапалими повърхности ще се покриват с гасителна пяна, която охлажда нагорещените мазнини, като по този начин предотвратява образуването на нови запалими изпарения. В зависимост от вида на филтъра или кухненските уреди, които защитаваме разполагаме с два вида бутилки за гасителния агент – 14 и 23 литра.Един механичен модул може да задейства до 7 бутилки само за една кухненски блок.

Мрежа от разпръскващи струйници (изпускателни дюзи).

Разпръскващите струйници са разположени по предварително прокараните тръби и са проектирани в съответстрие с необходимия обем на системата. Всеки вид риск изисква различен тип струйник със свой собствен коефицент на потока, т.е. има различни струйници за филтри, фритюрници, грилове и др.

Отделно от тези компоненти към системата е възможно добавянето и на бутон за ръчно задействане, електрически микроключ, електрически газов клапан и др. Системата за гасене лесно може да бъде пригодена към различни типове нови или съществуващи кухни. Инсталацията и поддръжката са лесни, а получавате 24-часова защита на Вашата кухня през цялата година.

Renaissance retirement kitchen 002Изградениете от нашата фирма инсталации са съобразени с всички действащи в страната нормативни документи. Използваното оборудване е производство на водещия световни производители и е сертифицирано от международно признати организации. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти.