Обемно гасене с чист агент Novec 1230

Пожарогасителна система за обемно гасене с чист агент 3M™ Novec™ 1230

Химически агент за пожарогасене от ново поколение

Novec 1230 е нов газов гасителен агент, безвреден за хората, оборудването и околната среда. Притежава нулев коефициент на изчерпване на озоновия слой, кратък живот в атмосферата от 3 до 5 дни и най-ниският коефициент на глобално затопляне 1, с което отговаря на всички изисквания в протокола от Киото за чист и безопасен пожарогасителен агент.

Бърз и ефективен гасителен метод

Двойният механизъм на гасене гарантира високата ефективност на Novec 1230 при много ниска концентрация. Гасенето настъпва много бързо в рамките на 10 секунди или дори по-малко. Ефективен е в широки граници за пожари клас А, В, както и за пожари в помещения с активно електро- и електронно оборудване.

Максимална безопасност за хоратa

Ниската токсичност, съчетана с ниската проектна концентрация осигурява най-широките граници за безопасност сравнено с останалите газовите агенти. Novec 1230 е идеален за затворени пространства с присъствие на хора, при което не съществува риск за хората при нормална проектна концентрация.

Чисто и безопасно гасене

Гасителният агент не оставя следи и замърсявания след изпускането му. Не причинява корозия и е електрически непроводим.Съвместими със стандарта БДС EN 15004.

Приложение

Подходящи за защита на сложно и скъпо електронно оборудване, компютри, софтуeр, файлове с данни, комуникационно оборудване, сложна медицинска техника, машинни зали, контролни зали с електрическо и електронно оборудване и др.

Калкулатор за изчисляване на необходимото количество съгласно БДС EN 15004-2:2009 - Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 2: Физични свойства и проектиране на инсталации за гасене с газообразни вещества за гасително вещество FK-5-1-12:

Медия