Система за пожарогасене Firetrace

Автоматична пожарогасителнителна система "FIRETRACE"

Повече от три десетилетия “Firetrace” заема водещо място в областта на проектирането и производството на промишлени пожарогасителни системи. Фирмата залага на най-добро качество и функционалност , водена от стремежа за реализация на своята цел, а именно защита сигурността на хората и предотвратяване на последиците за тях.

Системата е базирана на уникална технология за пожарна детекция, тя се осъществява посредством използването на патентована сензорна тръба FDT,която е калибрирана на определена температура и изпълнява функцията на детекция както при линейните термични кабелни трасета така и като пламъчни детектори. Уникалното при този вид детекция е запълването на тръбата с инертен газ под налягане, който се изпуска за първоначално гасене на точното локализирано място на възникване на пожара в най ранен стадий, чрез „спукване на тръбата“ при което се образува малък отвор за гасене /дюза/. Успоредно с това в системата се задейства командна глава за индеректно действие, която отваря вентила на бутилката за съхранение на гасително вещество – прах АВС 90%, инертен газ или химически пожарогасителен агент /FM200, Novec1230 и др./ и посредством изградената тръбна мрежа гасителното вещество се изпуска през калибрирани пожарогасителни дюзи в защитавания обем. Системата е напълно автоматична,като е предвидена възможност и за ръчн пуск. Пожарогасителната система е изцяло независима от електрическо захранване.

Нейните основни компоненти са:

Бутилка с гасителен агент – Използва се единствен стоманен цилиндър за гасене на определения за целта обем за отделна гасителна група, като с помощта на тръбна разводка и изпускателни дюза се осигурява максимално покритие на обема и минимално време за реализиране на гасенето ( до 10 секунди). Монтажът се осъществява на под и стена, посредством стоманени скоби така, че да се осигури надеждно закрепване.

Гасителен агент - в зависимост от горимото натоварване и характеристиките на обекта за защита, пожарогасителната система може да се реализира с пожарогасителен прах, инерни и химически газове за обемно гасене. 

Сензорна тръба /FDT/– проектирана за детекция на термични величини и радиална енергия отделяна при пожар. Времето за рекция при пожар се определя от вътрешното налягането в тръбата и се калибрира за всеки конкретен случай. FDT e произведена от непореста материя което позволява да издържа на налягане за непределено време, тя също е устойчива на много от агресивните химикали и вещества. FDT e произведена от ел. непроводима смес от смоли екструдирани при специални процеси при който е постигнат непореста структура. FDT се предлага в следните размери: 4mm, 6mm, 8mm и 12.5mm. 

Тръбна разводка за транспортиране на гасителния агент – осъществява се с стоманени анодизирани тръби.

Изпускателни дюзи - използват се в зависимост от типа на гасителната система. .

Командна глава – осъществява управлвнието на процеса на изпускане на гасителния агент, активира се от сензорната тръба и се монтира на гасителната бутилка. Командната глава е оборудвана с манометър за следене на налягането, отсекателен вентил и контролер за налягане.

Предлагат се следните тип системи: Система с индиректно действие ниско налягане, система с индиректно действие високо налягане и система с директно действие.

Прахова пожарогасителна система с индиректно действие ниско налягане

Изградениете от нашата фирма инсталации са съобразени с всички действащи в страната нормативни документи. Използваното оборудване е производство на водещия световни производители и е сертифицирано от международно признати организации. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти.