Система за пожарогасене Firetrace

Системата е базирана на уникална технология за пожарна детекция

Read More Read More

Пожарогасене на професионални кухни

Добре познат е рискът от възникване на пожари в кухните. Без навременна защита, огънят може да се разпространи бързо в съседните помещения.

Read More Read More

Обемно гасене с чист агент Novec 1230

Химически агент за обемно пожарогасене от ново поколение

Read More Read More

Обемно гасене с чист агент Argonite

ARGONITE® е истински чист пожарогасителен агент

Read More Read More

Обемно гасене с чист агент FM200

Гасителният агент FM-200 е изключително ефективен гасителен агент с много ниска стойност на параметъра време за изпускане.

Read More Read More

Системи за аерозолно пожарогасене

Аерозолообразуващите състави въздействат върху реакцията на горене по три начина – химичен, физичен и механичен.

Read More Read More