Аварийно и евакуационно осветление

Аварийно и евакуационно осветление

Определения

Аварийно евакуационно осветление

Тази част от аварийното осветление, която осигурява осветеност за безопасността на хора, напускащи мястото или опитващи се да завършат потенциално опасни процеси, преди да напуснат мястото

Авариен изход (евакуационен изход)

Пътят, водещ извън дадено помещение, който е предназначен да бъде използван в случай на авария

Аварийно осветление

Осветление, предвидено да се използва, когато захранването на нормалното осветление отпадне

Обявен светлинен поток на авариен осветител

Светлинен поток, заявен от производителя 60 s (0.5s за осветители за осветление на зони за дейности с висок риск) след отпадане на нормалното захранване и запазващ се до края на обявената продължителност на работа.

Авариен режим

Състояние на авариен осветител с автономно захранване, което осигурява осветление, когато се захранва от неговия собствен вътрешен източник при отпадане на нормалното захранване

Евакуационен маршрут (път)

Маршрут, предназначен за евакуация в случай на авария.

Осветление на евакуационния маршрут

Тази част от аварийното евакуационно осветление, която гарантира, че маршрутът за евакуация е достатъчно добре разпознаваем и безопасен за използване.

Вътрешно осветен знак за евакуационен изход

Знак, който когато е необходимо, се осветява от собствен вътрешен източник на светлина

Лумен (lm)

Единица за количествено измерване на светлинен поток, излъчван от осветителя (важно е да се уточни, че става дума за “осветителя”, защото от номиналната стойност на източника на светлина трябва да се приспадне намалението на светлината поради стъкленото покритие, рефлектора и стареенето на светлинния източник.)

Лукс (lm/m2)

Единица за количествено измерване на осветеността, излъчвана от осветителя на площ 1м2. (Например: 1 лукс означава 1 лумен на 1м2 площ).

Авариен осветител с постоянно поддържано светене

Осветител, в който лампите за аварийно осветление са под напрежение постоянно, когато има нужда от нормално или аварийно осветление

Максимален презаряд

Максимално продължително зареждане, което може да бъде приложено върху напълно заредена батерия
Авариен осветител без постоянно поддържано светене
Осветител, в който лампите за аварийно осветление работят само, когато захранването към нормалното осветление отпадне.