Аварийно и евакуационно осветление

Всички решения за аварийното осветление отговарят на изискванията за високо качество и безопасност в съответствие със стандартите БДС EN 1838, EN 60598-1 и EN 60598-2-22, отговарят на различни приложими нормативни изисквания.

Read More Read More

Схеми за евакуация и знаци

Организационни мерки за безопасна евакуация. Евакуационен план

Read More Read More