Автономни пожароизвестителни системи

Захранването им е чрез батерия, което ги прави независими от електрическата мрежа и евентуално прекъсване на електрозахранването не би нарушило работата им.

Read More Read More

Обемно гасене с чист агент Novec 1230

Химически агент за обемно пожарогасене от ново поколение

Read More Read More

Противопожарно оборудване

Продажба на пълната гама противопожарно оборудване

Read More Read More

Система за гласово оповестяване TOA Corporation

Оповестителни системи сертифицирани по европейския стандарт EN 54.

Read More Read More

Безжични пожароизвестителни системи

Следващ фактор е общата стойност на оборудването – безжичните радио контролни панели и радио датчици като цена са сравними с жични решения за големи или средни обекти

Read More Read More

Обемно гасене с чист агент Argonite

ARGONITE® е истински чист пожарогасителен агент

Read More Read More

Пожарогасителни контролни панели

Серията контролни панели Ex-3000 отговарят на строгите критерии необходими за гасителни панели използвани за гасене на обитаеми зони

Read More Read More

Аварийно и евакуационно осветление

Всички решения за аварийното осветление отговарят на изискванията за високо качество и безопасност в съответствие със стандартите БДС EN 1838, EN 60598-1 и EN 60598-2-22, отговарят на различни приложими нормативни изисквания.

Read More Read More

Конвенционални пожароизвестителни системи

Този тип системи за пожароизвестяване се състоят от централна станция и детектори.

Read More Read More

Пожарогасители

Пожарогасителите са предназначени за гасене на запалвания и/или начални пожари на твърди материали

Read More Read More

Система за пожарогасене Firetrace

Системата е базирана на уникална технология за пожарна детекция

Read More Read More

Аспирационни системи за детекция на дим

Възможно най ранната и прецизна детекция на дим

Read More Read More

Схеми за евакуация и знаци

Организационни мерки за безопасна евакуация. Евакуационен план

Read More Read More

Система за гласово оповестяване Firevac Hochiki

 Firevac е съвременна система за гласово оповестяване и евакуация на Hochiki

Read More Read More

Система за гласово оповестяване BOSH

С версия 3.0 на Plena Voice Alarm Bosch ensures гарантира пълно съответствие с EN54-16 и ISO 7240-16 за разширен брой от 120 зони.

Read More Read More

Линейна термична детекция

Линейните кабели за детекция на топлина са надеждно и икономично средство за констатиране на анормални повишения на температурата.Термичните кабели отчитат топлината по цялата си дължина.

Read More Read More

Обемно гасене с чист агент FM200

Гасителният агент FM-200 е изключително ефективен гасителен агент с много ниска стойност на параметъра време за изпускане.

Read More Read More

Инфрачервена димо оптична линейна детекция

 

Димни пожароизвестители линеен тип, използващи видим светлинен лъч.

Read More Read More

Пожарогасене на професионални кухни

Добре познат е рискът от възникване на пожари в кухните. Без навременна защита, огънят може да се разпространи бързо в съседните помещения.

Read More Read More

Системи за детекция на газ и пламък

Системите за детекция на газ са предназначени да откриват наличието на взривоопасни, възпламеними или токсични газове.

Read More Read More

Системи за аерозолно пожарогасене

Аерозолообразуващите състави въздействат върху реакцията на горене по три начина – химичен, физичен и механичен.

Read More Read More

Адресируеми пожароизвестителни системи

Терминът адресируема пожароизвестителна система се е наложил, тъй като отразява едно от основните предимства на този тип системи

Read More Read More