Референции и препоръки

Когато другите говорят за нашите успехи!

В потвърждение на безупречното качество при изпълнение на инженеринговите дейности, фирма ТИМЕКС ГРУП има издадени следните референции и препоръки от възложители и партньори: