Партньори

Основни партньори и производители

За реализиране на системите за пожарна безопасност и сигурност, ТИМЕКС ГРУП използва високотехнологично и надеждно оборудване от водещи световни производители. Оборудването отговаря на изискванията на европейските и международните стандарти. Сертифицирано е от международно признати лаборатории и застрахователни сдружения като VdS, LPCB, CNPP, UL, ULC, FM и др.

Advanced Electronics Ltd

UTC Building & Industrial Systems