Клиенти

Реализирани проекти

ТИМЕКС ГРУП има изградени и пуснати в експлоатация над 500 системи в множество обекти в страната, сред които:

  • Търговски и офис сгради
  • Архиви и складове
  • Банки и застрахователни дружества
  • Държавни институции
  • Учебни и здравни заведения
  • Телекомуникационни и сървърни центрове
  • Промишлени предприятия от енергетиката, леката и тежката промишленост
  • Хотели и развлекателни центрове