Сертификати и лицензи

Разрешения, лицензи, сертификати и членства

За изпълнение на сключените договори и отговаряне на изискванията на нормативните актове, наредби и закони, действащи в Република България, ТИМЕКС ГРУП кандидатства и получи следните сертификати и лицензи: