Дейност

Екипът на фирмата има дългогодишен опит в изграждането и поддръжката на високотехнологични системи за сигурност като предлага богат асортимент от услуги съгласно най-новите тенденции и стандарти на пазара в тази област.

Фирма «ТИМЕКС ГРУП» предлага пълна гама от системи за сигурност, съчетани в оптимални решения, проектирани съобразно специфичните потребности, изискванията и финансовите възможности на всеки един клиент. Основен приоритет в политиката на фирмата е осигуряване сигурността и защитата на клиентите , залагайки на иновациите и креативното мислене.

Дейността на фирмата е структурирана в две основни направления:

Проектиране, доставка, изграждане, узаконяване и поддръжка на системи за пожарна безопасност

Проектиране, доставка, изграждане, узаконяване и поддръжка на системи за техническа охрана

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ :

ОПТИМАЛНО РЕШЕНИЕ ВИНАГИ В ИНТЕРЕС НА КЛИЕНТА, СЛЕД ПРОУЧВАНЕ НА ВСИЧКИ ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Освен потенциален изпълнител на всеки обект, «ТИМЕКС ГРУП»е и обективен консултант. Информираният избор на клиента е гарантиран от въведената модерна система на обслужване.

ИНДИВИДУАЛНИ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ОПИСАНИЯ ЛЕСНО ДОСТЪПНИ И ПОПУЛЯРНИ, ЗА ВСЯКА ЕДНА СИСТЕМА, ЗА ВСЕКИ ЕДИН КЛИЕНТ.

Всяка съвременна микропроцесорна система за охрана предлага безкрайно много потребителски функции, но в практиката, поради липса на подходящо поднесена информация, клиентът ползва малка част от тях. Това намалява тяхната ефективност и създава предпоставки за увеличаване на риска от неправомерно използване.

БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА НА КЛИЕНТА ЗА РАБОТА С ИЗГРАДЕНИТЕ СИСТЕМИ И ТЕХНИКА.

Успешното обучение е предпоставка за 100% използване на функционалните възможности на всяка система. Това е една от формулите с която «ТИМЕКС ГРУП» оправдава инвестицията на клиента.

СОФТУЕР ЗА ЛЕСНО ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМИТЕ.

Предлаганият софтуерен продукт е съвременно решение, което създава комфорт при ползването на системите. Така качеството на услугите се допълва от постоянна грижа за удобството на клиента.

ДЕЖУРНИ ТЕЛЕФОНИ ЗА ВСЯКАКВИ ВЪПРОСИ.

Ще ги намерите във вашия информационен пакет за услугата, която ползвате. На тях ви очакват винаги любезни компетентните специалисти от «ТИМЕКС ГРУП».

БЪРЗА РЕАКЦИЯ НА ВСЕКИ СИГНАЛ, НЕЗАВИСИМО ОТ ВАЖНОСТТА МУ.

Гаранционното и извън гаранционното обслужване за клиенти на фирмата на територията на Р. България се изпълнява 24 часа в денонощието.

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТА.

Въведената система включва постоянен контрол за евентуално допуснати неточности или проблеми, надзор и санкции върху персонала на всеки етап от изграждане на обекта – проектиране, полагане на кабелната инсталация, монтаж, схемна реализация, пускане в експлоатация, обучение.

КОМПЮТЪРНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА.

За всеки свой обект «ТИМЕКС ГРУП» поддържа - електронна база данни, пълна документация на всяко схемно решение, техническа документация за всяка система.

Успешно изградените обекти, дългогодишният професионален опит и екипът от висококвалифицирани специалисти е гаранция за качеството и надеждността на нашата работа. Фирмата гарантира лоялност, качество, отговорност и сътрудничество в работата си със своите клиенти, което я прави конкурентно способен и много желан партньор на пазара.