Сертификати и лицензи

За изпълнение на сключените договори и отговаряне на изискванията на нормативните актове, наредби и закони

Read More Read More

Референции и препоръки

В потвърждение на безупречното качество при изпълнение на инженеринговите дейности

Read More Read More

Партньори

За реализиране на системите за пожарна безопасност и сигурност, ТИМЕКС ГРУП използва високотехнологично и надеждно оборудване

Read More Read More

Клиенти

ТИМЕКС ГРУП има изградени и пуснати в експлоатация над 500 системи в множество обекти в страната

Read More Read More

Дейност

Екипът на фирмата има дългогодишен опит в изграждането и поддръжката на високотехнологични системи за сигурност

Read More Read More